እንዳ ዝማም - ክፋል 85 - Enda Zmam (Part 85), February 21, 2021 - ERi-TV Drama Series

Publicerades den 21 feb 2021
እንዳ ዝማም - ክፋል 85 - Enda Zmam (Part 85), February 21, 2021 - ERi-TV Drama Series
Unauthorized distribution of ERi-TV content is strictly prohibited. To
Follow us on facebook: DendenMedia/
To watch previous episodes click here selists.info/http/PLjrXQ8yRJDlyRtC7mpxsnth4K7T9u7YiH.html

subscribe to ERi-TV & DimTsi Hafash live streaming visit www.dendenmedia.com/
To access ERi-TV Official SElists C
hanel visit selists.info
To access DimTsi Hafash Official SElists Chanel visit: selists.info/like/aAisiwRE5DyuCGe8k81T-Q

Kommentarer

 • ያ ባሻይ መደባት ክቋረጹ ኢንከለዉ ከምቲ ብዙሕ ኣዎንታታት ኣሎ፥ ስለምንታይ ሲ ጉድለት ስለዘሎ (ኣልከማል ሊላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ)። ን ኣብነት ስነጥበብ ሓደገኛ ምዃኑ ውን ንምርኣይ ከም ኬዝ ስታዲ ናይ ዳናይት ዮሃንስ ኻኖ ጀሚላ ማ ዓዘበትና ኢንታይ ከም ኣብነት ንርኣይ። ቡስ ያ ባሻ ኣልፈን ኸጢር ጊደን ጊደን። መርዓ ናይዛ ጀሚላ ማ ዓዘበትና ንተኸታተልቲ ሽንግርዋ ሰድማ (ሾክ) ከምጽእ ይኽእል። ንዘይተወሰነ ጊዜ ኢቶም ተኸታተልቲ ከምዚ ዓይነት ጸሎት (ዱዓ) ክገብሩ ይኽእሉ፥ ዑስማን፥ ውለክ የፍዳሕ ዓርዶን (ፈዴክስ ማ ፈደሕ) መስፍን፥ ፍትሒ ይንገስ ምልኪ ይፍረስ ተተ፥ ኣልሑርማ ሓራሚያ ለው የጂ በስ ሹርጣ (ፖሊስ) ይጣላዕሃ ሚን ቤትሃ ኣስመረት ክለብ ካርድ ስለዝጠፈኣ ዓመት ክትጽበ ኣለዋ ተተ፥ ስብሪት የርእየና ገዝኦም ዘይሕጋዊ ኢንተዝጸንሕ ፍርስርስ ስብርብር ኢንተዘብሉዎ ማክዳ (ፋዲያ)፥ ሸፈነታት ወጻኢታት መርዓን ደርዓን ሕጸን ካብ መስመሮም ኣስሒቱ ዕዳንድዳን ገይሩ ጥርሖም ኢንተዘትርፎ ጉድለት ኣሎ፥ ምልኣት ገና ኢዩ

 • ደቂ ኤሬይ ቨለንታይን ደይ ናትና ባህሊ አይኮነን መዓልቲ ፍቁራት ዝሙት ዝስፍፀመሉ መዓልቲዩ ፍቅሪ ዘሃበና አምላክዩ

 • Hantal shikor

 • ቃላትኩም ኩሉ ተዘኩሮታት ዝመልኦን መሃርን እዩ።

 • kkkkkkkkk

 • Welcome 🙏🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🌷🌷🌷❤️✅💯🤍🌺🌷🌷🌷

 • ኣብ ድኽነት ፍቅሪ የለን ጁባኻ ገዛኻ ሃገርካ ኣብ ጥራሕ መዓኮርካ ዓገግ ምባል ትርጉም የብሉን ህግደፍ ረሳሓት ኣረገውቲ መጃልግ ነዚ ጽዕራም ህዝበይ ከርዲኖም እብ የጽንትዎ ኣለው ኣታ ገለ ባ ግበሩ ገለ ባ ንግበር ኣታ ኣይስቆረኩምን ድዩ ዋይይይይ ተካል መመክሒ ኣታ ከመይ ዝበለ ሕመቅ ዩ ወሪዱና ዘሎ ኣታ ኣብዛ ዓለም ናብራ ብጣዕሚ ቀሊል ከሎ ንኤርትራውያን በይንና ክጨንቀና ብሰንኪ ዚ ቡዳ ሰብኣይ ቡዳ ወ ቡዳ

 • Mesfn mesafnti belom wedeayom kab hantall fara jemirka kulom anda zmammm kostra ajoka

 • Men flotu ilkum hasewti

 • Anka bselam mexakum shakorinatat ajokum kexlwo deki eri

 • 💝💝💝💝💝💝

 • Well balanced message✌

 • Mat for god design til gjjillkghjjhtyhgt5 og er jfehy3wgjtex mjhggddfchk i går det med på jobb i går kveld var vi vært på jobb i går kveld så bra til å være med på jobb i dag har jeg ikke hatt tid til 8KL Leona i

 • Xbukatey

 • ቅቅቅቅቅቅ ሓንታል

 • ክክክክክ

 • Senafe style, why would you do that? Change your style please ,thanks☺️!

 • ኣቦይን እነይን እዩ ነንበይንቶም ፆለቶም እዩ ኣይትገማጥልዎ

 • Waww des zbil srha

 • betamey xebuke deramaku nay meshak eya

 • Shikorinatatttt🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷❤

 • ያ ባሻይ እንዳ እከለ ኤ ጊብት ኤሽ ጂብት ኣዕጢና እናበሉ ዘለካን ዘይብልካን የኽፍሉኻ። እቶም ሓደ እንዳ እከለ ከኣ ገበታ ገቢ ታ እናበሉ መሶብ ከምዘይትረአ እናተጎደ አት ትነብር ዘየምሕረላ ነገር ወይ ፍጥረት ክገብሩዋ ይደልዩ። ሰዝስ ሕጅስ ንመሶብ ዝዕሪ ዝሕክም መንገሻ ኣበይ ይርከብ? ገበተ መሶብ ንለለይ በብዓቕምኹም ካብቲ ባህልና ባህግና ሑበና ዒሽ ገና ህያብ ኣበርክቱላ Masob - See You Tomorrow أسمرت مصابة Mosob

 • ክክክክክክክክ ጽቡቕ ትምርት ኣጆኹም

 • ጽቡቕ ስራሕ ጽቡቕ ድርሰት ብዙሕ መሃሪ ነገራት እኳ እንተሃለዎ፡ ብዙሕ እዋን ተታሕሳስበኒ እዛ ጸርፊ እያ፡ ጸርፊ የእስር እናበልኩሞስ ነዚ መስኪናይ ተተ ሓንሳብ ሃላይ፡ ሓንሳብ ዓሻ፡ ዋሃም፡ እንታይ ዘይበሃል መስኪናይ። እዛ ምንሻው (ማስያ) ጸርፊ እንተ ዘይህልዋ ኣዘናጋዒት ምስ ኮነት፡

 • ዝኸበርኩም ቤት ሻሂ እንዳ ዝማም፥ ክሉኹም ዝናኣድ ተዋሳእቲ ዝነኣድ ክእለት ኣለኩም ንብዙሓት ምዝንጋዕ ዝፈትዉ ሰባት ድማ ተዛናግዑ ምህላውኩም ክምስክረልኩም ደስ ይብለኒ። እታ ሓንቲ ደስ ዘይትብለኒ ዘላ ነገር እታ ናይ ሃገራዊ ኮርፐረሽን መድህን ኤርትራ ትብል እያ። ንመኪና ወይ ንኹለን ተሽከርከርቲ ሓደ ምስ ገዝአ (Bill of Sale) ነቲ ሸያጣይን ገዛእንን ዝፈረምሉ ሒዙ ናብ ዝምልከቶ ከይዱ/ዳ ናብ እንሹራንስ ውሕስቲ ክትከውን የውጽእ/ ተውጽእ ብድሕሪኡ ኣብቲ ዝምልከቶ ናይ ዋንነት (Registry) ትምዝገብ ኣብዚ መዘወሪ ሕጋዊ ፍቓድ ተራእዩ ይውሃቦ/ባ። እዚ ኣገባብ ኣዚ ግቡእ ስለዝኾነ ረክላም ወይ መግለጺ ኣየድልዮን እዩ። ናይ ሒይወት መድሕን እንሱራንስ ግን ኣብዚ እዋን'ዚ ንህዝብና ኣየድልን እዩ። ሰብ ዝበልዖ ዝሰትዮ ዘጽልለሉ ዘብርሆ መብራህቲ እቲ መባእታ ዝኾነ እዚ እዩ ዘድልዮ። ስለዚ እታ ኣብዛ ቀጻሊት ተርእይእዋ ዘለኹም ፊልም እታ እድቨርቲስመንት (Advertisement ኣልግስዋ ኣይተድልን እያ።

 • tlyan Anhagokum Mukanus Eba Teamnulu Ekum

 • Mes nefqrom family 👪 tefalalina alena 😭😭🇪🇷 v day ni chaedu

 • tete is so funny

 • ❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰🥰

 • Merhaba TV eri enkae dhan metsaekum

 • 3:38 Christian tbl haswit, tfeltwon zeytfeltuwon ekum hateftef tblu

 • 29:46 entay tblu fletu, bzuh ab nay amlak srah enda ateku hateftef tblu ekum hade hade gize

 • ተተ ትረቦ ዓሹ ቁሩብ ኣማሕሽዎ

 • Iza part bzaba mealti fukurat mukana zegemetkum alekumdo 👇 👇

 • Ayeeee osmann mehrerr Miskin claudioss 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😜😜😜😂😂😂😂😂😂😂😂miskin welahieee 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

 • Pow this is very interesting ❤️❤️❤️❤️

 • Mrgemn xrfn bezyho begakom

 • Enda zmam ftwatn fukuratn

 • መርሓባ ብሩካት እንቃዕ ብሰላም መጻኩም ተናፈቅቲ። እሞ የሕዋት ኣብዛ ምንፈሳዊ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ተካፈልቲ በረክት ንኩን ።

 • Aytgageu yehwat endanadnskums

 • ዋላ ሓንቲ ኣየስሕቅን ክጽልኡካ ዓንጃላት

 • ❣️❣️❣️🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷

 • WOW! NICE

 • Valentines is not ours it's the western so please don't even try to tell me to celebrate it

 • 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷 xbuqat

 • Betsb tesfay amtkm nmntay N Luwam awtkm n betseb awtua

 • HVD 😍🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷

 • Hewet medhnet khlu eseyas kab sltan kwerd alewo

 • ተተ ኣስሊ መማቕርቲ እንዳ ዝማም ኬፍ ኣለካ ዛዓርከይ & ኣዙ ሽኮር 😘💯 you're so Beautiful✔️ lady.

 • Welcome eri from China

 • Gele aynet melekti.Beal maku gin kulukunm aygidin gin haki ya tekebeliwa.

 • ብዛዕባ ቫላንታይን ብጣዕሚ ጽቡቅ ትምህርቲ፡ዝሰምዕ ዓይነ ልቦና እንተልይናስ።

 • ደቂ ሎሚ ድኣ ኣብ ዓመቶም ቆልዓ የቀምጡ ክክክክክ።

 • ዋዛ ምስ ቁምነገር 👍🌹❤️🇪🇷 keep it up

 • Haha exactly ከምዛ doctor Isaias መንእሰያት ንኣሕዋትና ኣብ ውትድርና ጅሆ ሒዙ ከይዎልዱ ከይፈርዩ ሒዝዎም ዘሎ St Gladios

 • 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🌺🌺🌺🌺❤️❤️❤️❤️

 • መርሓባ

 • Baba hantal xerfie aytebzuhu dekna ykawemukum alewu🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🇪🇷🇪🇷🇪🇷🌹❤️💞God blessd them with all Eritrean people 🌏💓🇪🇷🌹❤️😍

 • Nemaku afqreye alku Tel sdeduley bjakum

 • ክክክክክ እዋይ ተተ ሎምስ እዛ ኣናጥራካስ ናብ barney ጸሪካ።

 • Way anes ab 2 dereja eye zeleku Malet eyu 😁naybhaki fkris kedem neru nay lomi Gn aykonen knkmet neza hanti leyti wn aynxenhn yehzneka eyu ab mewedata xbuk tezaribkum valentine aynahnan eyu nseb kulu gzie ketefkro aleka yekenyelna

 • Please nkulna bflay dma nezom yehwatkum ab sdet kertet ennebr mara eya tezenageana (sdetna teresiana) slezs sembet ente tewrduwas grm neru!!! Bzterefe B selam adna mearna n atu ygberelna kristos Amennn

 • ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ግን ንአሽቱ ቆልዑ ስለዝሪእዋ ጸርፋ ቅሩብ እንተትቅንሱላ ምሐሸ ይመስለኒ።

  • ንስካ ንባዕልካ ከቆልዓ ኢካ ኣታሓሳስባካ ዓንጃል ዝመቨ ኣድጊ

 • I hate the fact this generation, we Eritrean are celebrating western holidays instead of our traditional holidays. Most western countries (America, Canada & Europe) celebrate pagan (non Christian religion) holiday. I encourage many Eritreans to do your own research. For us Eritreans that was born or grew up in America, we love to learn about our Eritrean heritage, but it's sad to see many things are changing back home. But, thanks for the great laughter.

 • ❤️❤️❤️

 • Nay bahaki xebuk film kaxelwo teray adnaki natkom ey ajekom daki eri xeada hagerna hezbena selam yegberalna amlak bealo sedatna yehxerelna amlak nab hagerna nemelasalo ewan yegberalna befokri hegerna kenhanx ajekom daki eri xeada

 • መሃሪት ፕሮግራም አያ አንዳ ዝማም

 • ወይለይ መስፍንሲ ስራሕ እንተ ሰኣነስ ሓዳር ክብትን መሳፍንቲ ጎይታ ፉን ስለ ቫለንታይን በጃካ ኣይተውዓሎ ቂቅ ቂቅ. ....

 • HAPPY VALENTINE'S DAY TO ALL ERITREAN LOVERS. LOVE IS VERY UNIQUE LIFE FOR THOSE YOUNG WOMEN AND MEN LOOKING FOR LOVE. LOVE IS DEFINITELY BLIND TO THE PERSON IN LOVE. DAY AND NIGHT ARE LONG IF YOU WAITING THE PERSON YOU LOVE. LOVE TEKKEN YOUR LIFE SAME TIME LOVE WITH A WRONG PERSON CAN BE TO DANGEROUS. TO BE IN LOVE OR TO BE LOVED BY SOMEONE IF YOU DON'T LOVE HIM WHAT ABOUT SHE OR HE..SO BE CAREFUL LOVE IS GOOD BUT SOME TIME IS VERY BLIND CAN HARMING YOU. HAPPY HOLIDAYS TO ALL ERITREAN.

 • ደስ ክትብልኩም! ==>>እፎይታ

 • ብዛዕባ እዚ ኩናት ባ ገለ በሉና ይሕዋትና ኢትዮፕያ ይዋግኡ ኣለው ስደተኛታት ውን ኣለውና ኣብኡ ስለዚ ግዴታ ኣለኩም ክትዛረቡ ብዛዕባ ውጽዓት

  • Entay kzareb da grm eba memix wxaka gele zytblu

  • ኣበይ ከምዘለዉ ረሲዕካ ዲኻ ወይስ ከተእስሮም ኢኻ ደሊኻ ንባዕልኻ ንስካ ኣብ ኤርትራ እንከለኻ ትዛረብ ኔርካ ዶ?

  • @Ham belbel anta marey nsika ab Eri keleka tzareb nerka dika grm ba memwexana kemzi zeytblu gele

  • Habibi hgdef mkanom zengiaka tmesl

 • Enada zimam xubukat enkae dahan mexaekum

 • Wkarya adi halo do aynehalen Eritrea wian key nfare ab alem mulue betinuna ab sahra ab bahri reshinu hgi kea mo ni wlad wkarya khgz ab hawi aetiuna wedien ezo eda medhn kea bzeyka fetari kedhn zkel yele medhn sga belwo fetari yelen keytbluna xenihkum

 • Well come back good work

 • My Beautiful people GBU 👌🙏👌🙏👌

 • Maku hungugu

 • Flasfa do abziha eza enda zmam

 • Aseyyyyy kulu gize tehagosuley edmekum mulue hagosn shakn ykum deki eri marey deki mdre bahri love you all god bless

 • Kkkkkkkk hatal kef aleka

 • ኣንታ ኦዞም ክለተ ቲቲ ዖስማንን ክንደይ የጽሉኣካ ኢዮም ብፍላይ ቲቲ ዝባሃል ማራ መሰልቾው እሱ ክዛረብ ክጅምር ከሎ ከሕልፍ ደኪመ። በጃኹም ከም ገለ ግበርዎ

 • Welcome guys ❤️💯🇪🇷🙏

 • Feqrr do melkum gn mesmn eu? Mes nefqrom da flkumna mshe😭😭

 • ክክክክክክክክክ እዋይ ሓንጣልሲ በይንኻ ኢኻ

 • At the right time was waiting for enda zemam thanks eri tv

 • Thanks enda zemam best

 • Deqi lomi haqikum ab qereba eyom hanefnef kkkk

 • Haki haki haki eri shikorrrrrr

 • Happy sunday

 • Ane nay osman tifozo eye 😂😂😂😂😂😂😂

 • ኤሪጥልያን ባባ ከኣ ወሲኽኩምሉ 😁

 • ደራሲ ፡ዳሬክተር ፡ካሜራ ማን ተዋሳአቲ አንዳ ዝማም 100%

 • 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💗💗💗🇪🇷🥰

 • Good jobbbbbb & continue.

 • Eritrean films be like A waiter/waitress knows a lot of facts, stories , Kkkkk Are they Waiter or google ? The writer should keep the character’s in character, damn it..

  • @Priscilla Fikak oh no, don’t get me Wrong, I was going for the inconsistency of the screen writers, they often do a mediocre job in keeping the characters intact. But of course, they can be educated. I just meant it is unusual to see such geeky articulacy, u know ...,😉😉

  • Can’t waiters be also educated?

 • Wellcam deki eryyy 🇪🇷🇪🇷🇪🇷👍

 • Welcom alwas forever evermor to Enda-ziemam.❤❤🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷❤🇪🇷

 • Wel come Deqi Eri shkorinatat 👉🇪🇷🇪🇷🇪🇷👍

 • Gn si ezi bahna gedifna do nab nay xeadu bahli do nkeyd. Alena

  • ናይ በሓቂ ኣነ ኣይገብረሉን ኢየ

 • look their culture

 • tata asli qxelo